Kontakt

Ordförande:Helena Hurtig
Tel: 070 360 61 29
Kassör:Wilma Ehnlund
Tel: 072 555 62 22
Sekreterare:Åsa Olsson
Tel: 070 216 32 18
Emma Eriksson
Tel: 070 513 29 07
Ledamot:Anna Einarsson
Tel: 070 783 40 05
Karin Gustafsson
Tel: 070 241 84 96
Suppleant:Marina Söderlind-Eriksson
Tel: 070 300 68 72
Maria Pettersson
Tel: 070 551 94 19
Anita Lennartsson
Tel: 070 789 12 30

Du kan även kontakta styrelsen på vår mailadress Zontrotsarna@tradgard.org