Kontakt

Ordförande:Olga Andersson
Tel: 070-238 17 96
Kassör:Ulla Dölhed
Tel: 073-736 64 70
Sekreterare:Maria Haltorp
Tel: 070-691 34 69
Emma Eriksson
Tel: 070-513 29 07
Ledamot:Anna Einarsson
Tel: 070-783 40 05
Anita Lennartsson
Tel: 070-789 12 30
Suppleant:Marina Söderlind-Eriksson
Tel: 070-300 68 72
Maria Pettersson
Tel: 070-551 94 19
Karin Gustafsson
Tel: 070-241 84 96

Du kan även kontakta styrelsen på vår mailadress Zontrotsarna@tradgard.org