Årsmöte

26/2  Årsmöte i Lima MS´s lokaler kl 16 med föreläsare Inger Ekrem som är förbundsdirektör för Riksförbundet Svensk Trädgård. Anmälan till zontrotsarna@tradgard.org senast den 19 februari för att ordna förtäring.